Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Weekendafsluitingen Legmeerdijk bij Royal FloraHolland

Datum: 05 februari 2024
Bron:

In opdracht van provincie Noord-Holland voert aannemer Ballast Nedam werkzaamheden uit aan de toekomstige voetgangersbrug over de Legmeerdijk bij bloemenveiling Royal FloraHolland. Hierdoor is de Legmeerdijk (N231) in Aalsmeer tijdens de weekenden van 9 tot en met 11 februari en van 16 tot en met 18 februari 2024 in beide richtingen afgesloten. Dit heeft gevolgen voor het wegverkeer.

Wat gaat er gebeuren?

De Legmeerdijk (tussen de N201 en de ingang van Royal FloraHolland) is van vrijdag 9 februari 19.00 uur tot en met zondag 11 februari 18.00 uur en van vrijdag 16 februari 19.00 uur tot en met zondag 18 februari 18.00 uur in beide richtingen afgesloten voor het wegverkeer.

De aannemer werkt aan de bouw van de nieuwe voetgangersbrug over de Legmeerdijk, de opbouw van de HOV-haltes en de afronding van de nieuwe ingang voor het vrachtverkeer naar het terrein van Royal FloraHolland. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. Deze werkzaamheden vinden alleen plaats als de weersomstandigheden geschikt zijn.

Omleiding wegverkeer

Kudelstaart, De Kwakel en Royal FloraHolland zijn te bereiken via: N201, Middenweg, Zwarteweg. Amstelveen, Amsterdam en Haarlem zijn te bereiken via: Koningin Maximalaan, Zijdelweg en N201. 

Omleiding fietsverkeer 

Het fietsverkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Poelweg. Omrijden kost 4 minuten extra reistijd. 

Busverkeer

Busreizigers uit de richting van Aalsmeer maken tijdens de weekendafsluiting van 16 tot 18 februari gebruik van de tijdelijke bushalte bij de ingang van Flora Holland-Zuid.

Project Bereikbaarheid Royal FloraHolland 

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt aannemer Ballast Nedam Infra aan een snellere verbinding (OLV: ongestoord logistieke verbinding) voor het vrachtverkeer vanaf Schiphol via de N201 en N231. Er is onlangs een nieuwe ingang voor het vrachtverkeer naar het terrein van de bloemenveiling Royal FloraHolland opeleverd. Er komt ook een voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231) bij het terrein van Royal FloraHolland. Deze voetgangersbrug is inclusief 2 nieuwe bushaltes, trappen en liften waardoor busreizigers en voetgangers veilig kunnen oversteken. Door de aanleg van de 2 bushaltes voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) wordt de route voor OV-lijnen 357 en 358 met ongeveer 6 minuten versneld. Hier profiteren straks dagelijks ruim 2.000 reizigers van.

Duurzame voetgangersbrug 

De voetgangersbrug bestaat uit houten brugdelen (liggers). Deze brug wordt in totaal 140 meter lang en krijgt de langste toegepaste houten balkligger in Nederland. Ook de hoofddraagconstructie van de liftschachten worden van hout gemaakt. Hout is een circulair bouwmateriaal en 5 keer lichter dan staal en beton, waardoor er minder zwaar gefundeerd hoeft te worden De grote winst is de reductie van CO2 uitstoot: Hout neemt in de groeifase van een boom CO2 op, terwijl bij de productie van staal en beton juist sprake is van veel CO2 uitstoot. Transport van het lichte hout scheelt ook CO2- en stikstof uitstoot. Door de brug circulair te bouwen geven de provincie Noord-Holland, de gemeente Aalsmeer, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en Ballast Nedam invulling aan ieders doelstellingen om meer circulair te bouwen en CO2-uitstoot te reduceren. 

Het project Bereikbaarheid Royal FloraHolland is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, Royal FloraHolland en de gemeente Aalsmeer. De werkzaamheden worden door de aannemer Ballast Nedam Infra uitgevoerd en zijn medio 2024 afgerond. 

 

 

laatst bijgewerkt op: 5 feb 2024 18:59Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht