Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Criminaliteit in De Ronde Venen verder gedaald

Datum: 23 januari 2024
Bron: Ingezonden stukken

De criminaliteit in De Ronde Venen is in 2023 verder gedaald. In vergelijking met 2022 daalde de criminaliteit met 3 procent, van 1257 naar 1218 gevallen. Met name het aantal woning- en bedrijfsinbraken nam af. De daling in De Ronde Venen met 3 procent steekt positief af tegenover de cijfers in de regio Midden-Nederland. Daarin nam de criminaliteit toe met 3 procent.

Dat blijkt uit een overzicht van het aantal geregistreerde misdrijven in De Ronde Venen en de regio Midden-Nederland over het jaar 2023. De regio Midden-Nederland bestaat uit gemeenten in de provincie Utrecht plus Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. Uit de cijfers blijkt dat het dalende aantal misdrijven in De Ronde Venen een trend is die zich doorzet. In 2020 werden 1385 gevallen geregistreerd, in 2021 1242, het jaar daarna 1257 en vorig jaar 1218.

Veiligheid is een onderwerp van iedereen

Burgemeester Maarten Divendal is met blij met de dalende cijfers en verklaart deze voor een belangrijk deel door de goede samenwerking tussen veiligheidspartners – zoals politie, Openbaar Ministerie, jongerenwerk en gemeente – en ondernemers en inwoners. ,,Veiligheid is niet alleen een zaak van de politie of de gemeente. We zijn er allemaal bij betrokken en kunnen allemaal een bijdrage leveren. Op het bedrijventerrein werken gemeente en ondernemers bijvoorbeeld goed samen in een stichting die zorgt voor camerabewaking. Inwoners leveren hun bijdragen door hun deelnamen aan buurtwhatsapp-groepen of door hun deelname aan Burgernet. Allemaal manieren om bij te dragen aan de veiligheid.’’

Inbraken gedaald, meer fietsen gestolen

De cijfers laten zien dat met name het aantal inbraken vorig jaar flink is afgenomen, van 77 in 2022 naar 55 in 2023, een daling van 29 procent. Ook het aantal inbraken en diefstallen bij bedrijven nam met de helft af. Het aantal meldingen van jongerenoverlast daalde met 37 procent. Helaas liet het aantal diefstallen van fietsen en brom- en snorfietsen een stijging zien van 66 procent, van 61 naar 101. De stijging is waarschijnlijk het gevolg van het toegenomen bezit van elektrische fietsen. Het stelen van e-bikes levert criminelen veel geld op.

Verdachten aangehouden

Ook Eric van Heumen, teamchef van het basisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen van de politie, verklaart de dalende cijfers door te wijzen op goede samenwerking. ,,Inwoners en ondernemers kennen de omgeving waar ze wonen en werken het best. Het valt hen ook direct op als er iets verdachts gebeurt. Dit jaar hebben we, na langdurig onderzoek en het natrekken van tips die we kregen, verschillende zaken kunnen oplossen en verdachten kunnen arresteren. Bijvoorbeeld in het geval van een aantal oudere inwoners van Wilnis die slachtoffer waren van pinpasfraude. Daarnaast zijn we begonnen om het buurtonderzoek dat we doen na een incident te combineren met digitaal buurtonderzoek. Inwoners die deelnemen aan Burgernet en hun mailadres hebben ingevoerd, krijgen dan een mail waarin we ze vragen of zij iets hebben gezien of gehoord. Die informatie die we krijgen uit digitaal onderzoek is heel waardevol en heeft ons afgelopen jaar een aantal belangrijke aanwijzingen opgeleverd.’’

Ondermijning

Het is daarnaast belangrijk dat de gemeente samen met haar veiligheidspartners zelf actief (preventieve) controles houdt. Zo zijn ondermijnende activiteiten als productie van drugs (hennep, xtc) en handel een belangrijk punt van aandacht. Dit kan zich zowel op het bedrijventerrein afspelen, als in loodsen en schuren in het buitengebied. In 2023 hebben in totaal 25 controles plaatsgevonden, waarvan 2 grootschalig. In totaal zijn daarbij ruim 100 bedrijfspanden, 37 agrarische percelen en 5 woningen gecontroleerd door gemeente, politie, douane, milieudienst en Stedin. Ook werden er tijdens de controles gesprekken met eigenaren, gebruikers en VVE’s van panden gevoerd over wat er leeft in de buurt, hoe zij signalen van ondermijning kunnen herkennen en hoe zij (anoniem) melding kunnen doen bij politie en gemeente. In 2023 kwamen 21 meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Het jaar daarvoor waren dat er 13. Ook werden vorig jaar 2 hennepkwekerijen en 3 drugspanden geruimd.

Samenwerking met ondernemers en inwoners

Burgemeester Divendal: ,,De trend is de goede kant op en die koers willen we ook vasthouden. Samenwerking werpt aantoonbaar vruchten af. Dus hoe meer mensen gebruik maken van Burgernet via de Burgernet-app, hoe meer mensen kunnen uitkijken als er een oproep is van de politie.’’

Teamchef Van Heumen onderschrijft dat en onderstreept: ,,Ook inwoners en ondernemers die niet deelnemen aan Burgernet of buurtwhatsapp kunnen een bijdrage leveren door in verdachte situaties meteen de politie te bellen via 112. Soms hoor ik wel eens dat mensen twijfelen, maar we komen liever een keer teveel dan dat we een mogelijkheid missen om bijvoorbeeld een inbraak te voorkomen. Blijf ook aangifte doen. Het is belangrijk om te weten wat, waar en wanneer iets is gebeurd. Verdachte situaties kunnen ook altijd gemeld worden via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Mede op basis daarvan bepalen we onze inzet.’’

schermafbeelding-2024-01-23-om-08-20-51_1705994483.png

laatst bijgewerkt op: 23 jan 2024 08:30Karwei Vacatures Mijdrecht


Terug

Karwei Vacatures Mijdrecht