Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Plaatsing bankjes in parkje bij De Meijert geëvalueerd

Datum: 07 juli 2011
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De plaatsing van bankjes in het parkje bij De Meijert heeft niet tot nauwelijks tot overlast in de omgeving geleid. Sinds de plaatsing is er door twee omwonenden één keer melding gedaan van lawaaioverlast door jongeren. Ook tijdens de regelmatige bezoeken van jongerenwerk en politie aan het parkje is niets onoorbaars geconstateerd.
In maart zijn in het parkje bankjes geplaatst als vervanging van de aanwezige boomstammen waarop bezoekers konden zitten. Omwonenden waren daar niet gelukkig mee. Zij spraken de vrees uit dat de bankjes als ontmoetingsplek voor rondhangende jeugd zouden gaan dienen met overlast tot gevolg.

Het college van B en W heeft de zorgen van de omwonenden serieus genomen en hen toegezegd dat politie en jongerenwerk nadrukkelijk een extra oogje in het zeil houden en de plaats regelmatig bezoeken. Aan de bewoners is gevraagd meteen bij de politie of de gemeente te melden als er sprake is van overlast. Ook is afgesproken op 5 juli de stand van zaken opnieuw op te maken op basis van de meldingen van bewoners en de ervaringen van politie en jongerenwerk.

Tijdens dit overleg is naar voren gekomen dat er éénmaal meldingen zijn gedaan over lawaaioverlast. Na de melding heeft de politie de jongeren hierop meteen aangesproken en ook de jongerenwerker heeft dit met hen opgenomen. De jongeren hebben beloofd hier voortaan op te letten. Bij gemeente en politie zijn daarna geen klachten meer binnengekomen over overlast in het parkje.
De jongerenwerkers en de wijkagent hebben met grote regelmaat en op verschillende tijdstippen de plek bezocht en contact gehad met de daar aanwezige jongeren. Daarbij zijn geen onoorbare zaken aangetroffen. Wel is geconstateerd dat er sprake is van zwerfafval. De jongeren zijn hierop aangesproken en hebben beterschap beloofd. Indien nodig worden extra voorzieningen getroffen.
De conclusie van het gesprek van 5 juli is dat er geen reden is de bankjes te verwijderen.

Politie en jongerenwerk blijven de plek veelvuldig bezoeken en houden nadrukkelijk een vinger aan de pols. Ook wordt extra aandacht besteed aan het zwerfafval. De bewoners worden per brief (donderdag) over de uitslag van het overleg geïnformeerd. Hen is opnieuw gevraagd om overlast direct te melden bij politie of gemeente.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Skischool Amstelveen

Terug

Skischool Amstelveen