Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Geen verhoogd risico bij SC Johnson Mijdrecht

Datum: 08 juli 2011
Bron: midpointlive.nl

Mijdrecht - Naar aanleiding van de brand eerder dit jaar bij Chemie-Pack in Moerdijk, heeft het Ministerie van VROM onderzoek gedaan naar de actuele veiligheidssituaties van bedrijven met dezelfde gevaarzetting als Chemie-Pack.

Het betreft bedrijven in Nederland met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen die onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) vallen, ook wel BRZO-bedrijven genoemd. In en nabij de gemeente De Ronde Venen zijn 3 BRZO-bedrijven gevestigd, namelijk Cindu (Uithoorn), GulfOil (Stichtse Vecht) en Johnson (Mijdrecht).

Het onderzoek (quick-scan) van de VROM-Inspectie is nog niet openbaar, maar de inspectie heeft wel informatie verstrekt over de drie bedrijven. Hieruit blijkt dat geen van de drie genoemde bedrijven in de inventarisatie naar voren kwamen als slecht scorend.

Uit informatie van de Milieudienst Noord-West Utrecht blijkt, dat bij GulfOil de laatste jaren geen overtredingen/incidenten zijn geweest waarvoor zware sanctiemiddelen nodig waren. Uit het archief van de gemeente De Ronde Venen blijkt niet dat er afgelopen jaren incidenten zijn geweest bij Johnson. Voor Cindu is geen aanvullende informatie ontvangen van het bevoegd gezag, de Provincie Noord-Holland. Het bedrijf kwam echter niet naar voren in de quick-scan van de VROM-inspectie.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Skischool Amstelveen

Terug

Skischool Amstelveen