Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Controleactie industriegebied Aalsmeer

Datum: 12 juli 2020
Bron: Ingezonden stukken

Bij een gezamenlijke actie van gemeente, politie en Belastingdienst op een industriegebied in Aalsmeer zijn op donderdag 2 juli (vorige week donderdag) diverse controles uitgevoerd. De integrale actie vond plaats in het kader van voorkomen en bestrijden van (ondermijnende) criminaliteit. Met de actie werd vastgesteld welke bedrijven er in het gebied zijn gevestigd en of er illegale activiteiten plaatsvinden. Maar ook werd gecontroleerd of deze bedrijven zich aan de vestigings- en milieuregels houden. 

De gemeente en de politie stellen samen met hun ketenpartners alles in het werk om vormen van ondermijning binnen de gemeente tegen te gaan. Van ondermijning is sprake als de illegale ‘onderwereld‘ zich mengt met de legale ‘ bovenwereld‘. Het doel van de integrale aanpak is deze ondermijnende activiteiten op te sporen en waar mogelijk in te grijpen. 

Verstoren

De aanpak om achter de deuren van de vestigingen te kijken, verstoort mogelijk de ongewenste vermenging tussen bovenwereld en onderwereld. Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat het gebied geen aantrekkende werking meer heeft op personen om ondermijnende activiteiten te starten. De goedwillende bedrijven- en dat zijn de meesten in het gebied – kunnen zo hun werkzaamheden ongestoord en veilig (blijven) uitvoeren.

Gemeente en belastingdienst

Naast de strafrechtelijke controle van de politie heeft de gemeente voornamelijk gecontroleerd op het gebied van milieu, vergunningen en woonfraude. De Belastingdienst controleerde op het correct doen van aangiften door de bedrijven en of deze overeenkomen met hetgeen die dag werd aangetroffen. Ook het innen van (eventuele) belastingschulden is hier een onderdeel van.  

Politie

De politie trof een hennepstekkerij en illegaal vuurwerk aan. Naar aanleiding hiervan volgt nog een vervolgonderzoek door politie en justitie. 

Alertheid en melden

Binnen Aalsmeer zijn heel veel bedrijven gevestigd op de verschillende bedrijven- en industrieterreinen. Uit onderzoek en naar aanleiding van controles is gebleken dat deze gebieden ook personen/bedrijven aantrekken die zich hier vestigen met andere intenties. De politie vraagt ook alertheid van iedereen die ondermijning of illegale activiteiten vermoedt. Melden kan bij de gemeente, politie en/of belastingdienst via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

laatst bijgewerkt op: 12 jul 2020 12:28Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht