Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Integrale controle op de Winkeldijk in Abcoude

Datum: 28 januari 2020
Bron: Ingezonden stukken

Op vrijdag 17 januari heeft gemeente De Ronde Venen een integrale controle uitgevoerd op een stuk grond van de Winkeldijk in Abcoude. Dit gebeurde in samenwerking met de politie, Stedin, de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Vanuit de gemeente waren de afdelingen Toezicht en Handhaving, Integrale Veiligheid en Burgerzaken betrokken.

Signalen

De actie vond plaats naar aanleiding van signalen van overtredingen op het gebied van basisregistratie personen (BRP) en milieuwetgeving. Daarnaast past de actie binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waarbij er in de komende jaren vaker integrale controles worden gedaan.

Overtredingen

Tijdens de controle zijn er overtredingen vastgesteld in het kader van milieuwetgeving en heeft de VRU een brandgevaarlijke situatie opgemerkt. Er hebben zich geen strafrechtelijke feiten voorgedaan.

Herkent u zelf signalen van ondermijnende activiteiten of strafbare feiten? Meld het bij de gemeente via ondermijning@derondevenen.nl of anoniem via Meld Misdaad Anoniem (T. 0800-7000).

laatst bijgewerkt op: 28 jan 2020 07:09Family Mijdrecht
Terug

Family Mijdrecht