Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Hoofdagent Jochem Heijnen: "Met iedere melding wordt door ons iets gedaan"

Datum: 16 oktober 2015
Bron:

Uit het overzicht van het aantal woninginbraken over de laatste vijf jaren blijkt dat er sprake is van een lichte daling. De gemeente De Ronde Venen staat betrekkelijk laag op de lijstjes. Maar dat betekent niet dat deze misdrijven ook bij de politie laag op de lijst van aandachtspunten staan. “Het is altijd heel vervelend wanneer er ingebroken wordt. Vooral bij woninginbraken is de emotionele impact groot. Wij halen in die gevallen dan ook alles uit de kast,” zegt hoofdagent Jochem Heijnen. Hij is thematisch coördinator woninginbraken in De Ronde Venen.

Jochem werkt bij de afdeling incidentafhandeling. Dat is de afdeling die reageert op de meldingen via het alarmnummer 112. “Dat nummer is er ook voor het melden van woninginbraken,” zegt Jochem. “Veel mensen denken nog steeds dat het bij het alarmnummer alleen maar gaat om levensbedreigende situaties. Dat is dus niet zo. En ik wil graag benadrukken dat voor ons elke melding belangrijk is. Een snelle melding geeft ons de kans om onmiddellijk in actie te komen en mogelijke daders op heterdaad aan te houden. Dat is altijd makkelijker en effectiever dan via opsporing achteraf. Als de inbraak al gepleegd is en er geen sprake meer is van heterdaad, kan de burger het normale politienummer 0900-8844 bellen. Verder zijn de aangiften ook van belang om ons inzicht te verstrekken in het soort inbraken en de omgeving. Wanneer er in een bepaalde wijk meer ingebroken wordt dan in andere wijken, kan dat aanleiding zijn om extra aandacht te besteden aan de preventie in zo’n wijk. Ook gegevens over de manier waarop men woningen binnendringt vertoont vaak een profiel van de mogelijke dader(s). Al die gegevens zijn voor ons van belang om te werken aan verbetering van de veiligheid in de wijk.” Jochem besteedt minimaal één dag in de week aan zaken die met woninginbraken te maken hebben. Het gaat daarbij om recherchewerk, maar ook om het verwerken van gegevens en het maken van analyses.

Voorkomen is nog altijd beter……
Bij een groot deel van de woningen is er nog vaak te weinig aandacht voor beveiliging. Veel mensen gaan te makkelijk om met de risico’s van een inbraak. Samen met de gemeente voert de politie dan ook voortdurend campagne om de inwoners te wijzen op het belang van een goede inbraakpreventie om daarmee het risico van inbraken verder terug te dringen. Inbraakpreventie is meer dan alleen hang- en sluitwerk. Het gaat ook om onder meer buitenverlichting, een lampje laten branden als je weg bent, het snoeien van overtollig groen rond de woning waar inbrekers zich achter kunnen verstoppen, geen kostbare spullen in het zicht laten liggen, en vooral: als je even boven bent of een boodschapje doet altijd deuren en ramen dicht en op slot. En inbraakpreventie betekent ook een oogje in het zeil houden in je buurt. “De strijd tegen de woninginbraken kunnen wij als politie niet alleen voeren,” stelt Jochem vast. “Dat is een zaak van ons allen. Het begint dus al bij de zorg voor een zo veilig mogelijke woning. Maak het de inbrekers in ieder geval lastig om binnen te komen. Inbrekers zijn vrijwel altijd uit op geld, sieraden en elektronica. Vooral sieraden hebben vaak een emotionele waarde. In het kader van de opsporing is het belangrijk wanneer er een duidelijke beschrijving, of liever nog, goede foto’s beschikbaar zijn. Vaak duiken die spullen weer ergens op en dan is het wel prettig wanneer ze weer naar de eigenaars terug kunnen. Ook helpt het de politie daders te koppelen aan concrete inbraken Hiervoor is een app beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de site ‘stopheling.nl’.” Een deel van het werk van Jochem bestaat ook in het geven van presentaties voor groepen in de wijk of bijvoorbeeld voor ouderen. “Vooral de ouderen vormen een kwetsbare groep en bij hen heeft zo’n inbraak een geweldige impact.”

Sociale controle
“Het is weer de tijd van het ‘Donkere Dagen Offensief’ (DDO)”, vertelt Jochem. “In de periode van oktober tot mei worden de dagen korter en wanneer het donker is lopen de inbrekers minder kans opgemerkt te worden. Het is dan ook belangrijk dat mensen zoveel mogelijk verdachte dingen melden. “Vals alarm kennen wij niet. Wij vinden het plezierig wanneer mensen vreemde dingen, die hen in de buurt of in de straat zijn opgevallen, zoveel mogelijk melden. Al dit soort meldingen kan ons helpen bij het onderzoek.” In het kader van de gezamenlijke zorg voor het verhogen van het gevoel van veiligheid in de wijk, spelen ook de verschillende media een belangrijke rol. Ook in De Ronde Venen doen mensen mee aan het project ‘waaks’ en burgernet. Het oorspronkelijke idee van Waaks is, dat hondenbezitters, die regelmatig de hond uit laten, de wijk als geen ander kennen. Wanneer er iets opvallends aan de hand is, zijn zij het vaak die dat als eerste opmerken. Deelname aan Waaks is overigens niet beperkt tot hondenbezitters. Iedereen kan opletten. Jochem: “Met gebruikmaking van de sociale media worden er ook in onze gemeente whattsapp groepen gevormd, die elkaar op de hoogte stellen van opvallende zaken. Zij kunnen ook zorgen voor melding aan ons. Verder hebben wij, in samenwerking met de afdeling veiligheid van de gemeente een Facebookpagina geopend waarin wij mensen op de hoogte houden van tal van zaken die met woninginbraken te maken hebben. Op deze Facebookpagina ‘woninginbrakendrv/waaksdrv’ kan men allerlei informatie over dit onderwerp vinden,” zegt Jochem.

Bron: De Groene Venen, Piet van Buul en foto Arthur van der Kooij

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht