Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Reactie gemeente De Ronde Venen op brief minister Schultz aan Kamerlid Elias over 130 km/u A2

Datum: 10 september 2013
Bron: Gemeente De Ronde Venen

In de beantwoording van vragen over de verhoging van de maximumsnelheid op de A2, schrijft minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer te verwachten dat de maximumsnelheid op de A2, onder andere tussen Vinkeveen en Holendrecht, in 2014 kan worden verhoogd naar 130 km/u.

De gemeente De Ronde Venen is verrast door het voornemen van het minister. De gemeente heeft zich in de discussie rond het verhogen van de maximumsnelheid altijd op het standpunt gesteld dat verhoging van de maximumsnelheid niet mag betekenen dat agrarische bedrijven in hun ontwikkeling worden belemmerd. Daarnaast dient de minister zich bij een besluit over snelheidsverhoging te houden aan de wettelijke randvoorwaarden voor milieu (geluid en luchtkwaliteit) en natuur. In een groot deel van De Ronde Venen wordt de maximale uitstoot van stikstof voor het Natura 2000 gebied Botshol op dit moment overschreden. Er is daardoor momenteel bijna geen mogelijkheid meer voor agrarische ontwikkelingen. Het Rijk werkt aan maatregelen om in Nederland de uitstoot van stikstof terug te dringen. Hierdoor zou er weer ruimte moeten ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. De minister verwacht dat er door de maatregelen ook ruimte ontstaat voor een toename van de uitstoot van stikstof door verkeer. Hierdoor zou een verhoging van de maximum snelheid op de A2 mogelijk worden.

De gemeente De Ronde Venen heeft op zich geen bezwaar tegen verhoging van de maximumsnelheid als duidelijk kan worden aangetoond en met objectieve cijfers kan worden gestaafd dat de verhoging van de snelheid op de A2 niet ten koste gaat van de ontwikkeling van agrarische bedrijven. Dus dat de snelheidsverhoging niet de ruimte opmaakt voor de andere belangrijke economische ontwikkelingen in onze gemeente. Aangezien de agrarische sector een van de belangrijkste pijlers vormen onder het in stand houden van het Groene Hart, vinden B en W dat zij een gezond economisch toekomstperspectief dienen te hebben.

De gemeente zal dit standpunt blijven uitdragen in de procedures die momenteel worden doorlopen en die nog opgestart zullen worden. Daarnaast betreurt de gemeente het dat de minister over dit voornemen niet van tevoren contact heeft gehad met de gemeente De Ronde Venen

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht