Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Groot onderhoud N201 op schema

Datum: 19 augustus 2013
Bron: Provincie Utrecht

Over ruim twee weken is de N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen voor de komende jaren weer bereikbaar en veilig voor alle verkeer. In de zomerperiode wordt er een grote onderhoudsklus geklaard tussen de Tienboerenweg en de Herenweg in opdracht van de provincie Utrecht. Tussen 12 juli en 2 september werkt de aannemer 7 dagen per week en 24 uur per dag om de hinder voor het verkeer en de omgeving zo kort mogelijk te laten zijn.

Het groot onderhoud betreft het vervangen van de deklaag, inclusief een gedeelte van de onderliggende constructie. Groot onderhoud aan de provinciale wegen vindt periodiek plaats en is noodzakelijk voor de verkeersveiligheid en het wegcomfort.
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats waarbij steeds een ander weggedeelte op de schop gaat en totaal wordt afgesloten om het werk te kunnen uitvoeren.

Afsluiting en adviesroute
De N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen is gedurende de hele periode afgesloten voor doorgaand verkeer dat wordt omgeleid via de rijkswegen A2-A9 en A4. Doorgaand verkeer en vrachtverkeer is niet welkom op het lokale wegennet van De Ronde Venen omdat dit schade en hinder geeft en verkeersonveilig is. Er wordt een dringend beroep gedaan op bedrijven en chauffeurs om zich aan de adviesroute te houden die duidelijk staat aangegeven. Verkeersregelaars zijn ingezet om niet-bestemmingsverkeer terug te sturen en te helpen bij het vinden van de juiste route.

Werkzaamheden 16-26 augustus
Tussen 16 en 26 augustus is de weg afgesloten tussen Hofland en de Tienboerenweg. Deze afsluiting geldt ook voor bestemmingsverkeer, dat wordt omgeleid. In deze periode werkt de aannemer op het kruispunt N201-Hofland en aansluitend op het wegvak Hofland-benzinestation. De Shell-pomp is tussen 16 en 26 augustus niet bereikbaar.
Een kaartje met de locatie van de wegafsluiting en de omleidingsroutes voor doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n201

Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden geldt dat weersomstandigheden ertoe kunnen leiden dat de planning noodgedwongen wat naar achteren schuift. Bijvoorbeeld als er lang achter elkaar veel regen valt. Asfalteren en markering aanbrengen is dan niet verstandig omdat het resultaat van slechte kwaliteit zal zijn.

Nadere informatie
Voor informatie over het project en de wegafsluitingen en omleidingsroutes kunt u de website raadplegen: www.provincie-utrecht.nl/n201

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen?
Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht